Wyloguj się
Wylogowałeś się.
Kontynuuj
Od terez będziesz otrzymywać naszego newslettera!
assortment_usp
Zaglądaj do swojej skrzynki odbiorczej - w ciągu kilku godzin otrzymasz wiadomość e-mail z kodem zniżkowym.
*Minimalna wartość zamówienia wynosi 400 zł. Zniżka obowiązuje wyłącznie na produkty marki vidaXL. Szanujemy Twoją prywatność - możesz zrezygnować z newslettera w każdej chwili.
close
DZIEKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYM NEWSLETTEREM

który znajduje się w wysłanym przed chwilą do Ciebie mailu. Dziękujemy!

To receive your coupon code, please click on the confirmation link in the email we just sent you.

Zamknij
PODZIEL SIĘ OPINIĄ

Regulamin aukcji

Linki do ściągnięcia naszej dokumentacji znajdują się u dołu strony.

Obsługiwane przez: vidaXL Europe BV
Nazwa: vidaXL.pl

Adres biura:
Mary Kingsleystraat 1
5928 SK Venlo
Holandia
Numer VAT: PL5263139666
KRS: 09188362
E-mail: webservice@vidaXL.pl

Spis:

Art 1 – Definicje
Art 2 – Zastosowanie
Art 3 – Rejestracja
Art 4 – Ochrona prywatności
Art 5 – Bezpieczeństwo
Art 6 – Przebieg aukcji
Art 7 – Opis aukcji
Art 8 – Oferta
Art 9 – Zawarcie umowy sprzedaży
Art 10 – Rachunki i płatności
Art 11 – Prawo właściwe
Art 12 – Inne postanowienia

Art 1 – Definicje

Regulamin: ogólne warunki i zasady aukcji,
Oferent: konsument, który zgłasza chęć udziału w aukcji lub czynnie bierze w niej udział,
Oferta: kwota oferowana przez konsumenta za produkt - zawierająca podatek VAT,
Konsument: osoba fizyczna nie działająca w imieniu osób trzecich lub biznesu,
Umowa nabycia: umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą z najwyższą ofertą w aukcji (kupujący) a vidaXL,
Kupujący: zwycięsca aukcji,
Dane osobowe: dane, które muszą być dostarczone do vidaXL przez konsumenta w celu rejestracji i chęci udziału w akcji,
Przydział: deklaracja vidaXL, że aukcja, na której kupujący złożył ofertę jest przypisywana do Kupującego. Deklaracja może oznaczać, że potwierdzenie zostało wysłane przez e-mail,
Aukcja: aukcja online prowadzana w celu sprzedaży jednego lub wielu produktów,
Obiekt: jeden lub więcej towarów,

Art 2 – Zastosowanie

Oprócz Regulaminu, Ogólne Warunki i Zasady aukcji mają zastosowanie także w stosunkach między vidaXL a Oferentem dla każdej aukcji vidaXL, korzystania z serwisu aukcji, rejestracji Oferenta oraz udziału w aukcji. Wszystkie (ogólne) warunki oferenta są odrzucane przez vidaXL.
Poprzez udział w aukcji Oferenci zobowiązują się do przestrzegania ogólnych warunków i zasad aukcji oraz  deklarują świadomość skutków wynikających z udziału w aukcji. Ponadto uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od zachowań, które mogą zaszkodzić interesom vidaXL.

Art 3 – Rejestracja

Aby wziąć udział w aukcji Oferent musi być wcześniej zarejestrowany na stronie aukcji w sposób określony przez vidaXL. Co więcej, uczestnik aukcji musi być prawnie upoważnieny aby wziąć w niej udział. Ponadto w pełni zgadza się z regulaminem vidaXL oraz Regulaminem aukcji vidaXL. VidaXl zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i uczestnictwa w aukcjach bez podania powodów w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny. Oferent jest zobowiązany określić odpowiednio swoją płeć podczas rejestracji. Jeśli tego nie zrobi, nie może wziąć udziału w aukcji.
Oferent deklaruje, że informacje podane w czasie rejestracji są wpisane poprawnie i zgodne z prawdą. Ponadto Oferent gwarantuje dokładność i kompletność informacji dostarczonych przez niego. W przypadku zamiany informacji Oferent jest zobowiązany do poinformowania o tym serwis vidaXL.
Nazwa użytkownika i hasło używane przez Oferenta są osobiste i nie moga być udostepniane osobom trzecim. W przypadku ujawnienia hasła osobom trzecim Oferent musi natychmiast poinformować o tym serwis vidaXL. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które odbywają się na aukcji, a które wynikają z używania jego nazwy użytkownika i/lub hasła. VidaXL ma prawo w imieniu Sprzedającego zastrzeżenia wykonywania zobowiązań płatniczych w przypadku nadużyć konta.

Art 4 – Ochrona prywatności

VidaXL użyje danych osobowych zgodnie z Polityka Prywatności zamieszczoną na swojej stronie. Oferent powinien podczas swojej wizyty zawsze sprawdzić najnowsze aktualizacje zawarte w Polityce Prywatności.

Art 5 – Bezpieczeństwo

VidaXL dokłada wszelkich starań w celu ochrony swoich systemów przed utratą danych oraz wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Oferent zobowiązany jest do ochrony swojego komputera lub urządzenia w przypadku ataku wirusów lub działań programów mogących spowodować szkody i rozprzestrzeniają się za pośrednictwem internetu. Ponadto Oferent musi podjąc odpowiednie środki w celu zabezpieczenia swojej nazwy użytkownika oraz hasła przed dostępem osób trzecich.

Art 6 – Przebieg aukcji

Przygotowanie i przebieg aukcji ustala wyłącznie vidaXL. Oznacza to, że vidaXL określa stan rzeczy przed i podczas aukcji oraz ma prawo podjąć decyzję o odsunięciu niektórych użytkowników lub anulować jedną lub kilka aukcji.
Czas trwania aukcji jest określony na stronie aukcji. Niemniej jednak vidaXL ma prawo do anulowania, wypowiedzenia, zawieszenia lub przedłużenia aukcji (przedwcześnie) w dowolnym momencie. Jeśli aukcja nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników spowodowanych problemami technicznymi, vidaXl wykorzysta prawo do przedłużenia aukcji ale nie jest to obowiązkiem.
Oferent zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami i wskazówkami aukcji. Wszystkie aukcje odbywają się w kolejności podanej w katalogu aukcji na stronie vidaxl.pl.
Oferent zobowiązuje się przyjąć specjalne warunki w przypadku problemów technicznych, które mogą wysąpić w czasie trwania aukcji internetowej. Kwestie te mogą zawierać: niemożność uzyskania dostepu do strony internetowej aukcji lub konkretnej aukcji, niemożność wystawienia oferty, usterek lub wad w serwisie aukcji i/lub podstawowego sprzętu i/lub połączeń sieciowych i/lub oprogramowania, które działa na stronie aukcji.

Art 7 – Opis aukcji

Opisy i wszystkie informacje odnośnie aukcji  bazują na najlepszej wiedzy. Jednakże mogą pojawić się informacje błędne lub niepełne. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.

Art 8 – Oferta

Oferta licytacji musi być przeprowadzona w sposób wskazany przez vidaXL na stronie internetowej. Aukcja przebiega zgodnie z zasadą „Kto da więcej”. VidaXL jest uprawniona do zmiany sposobu przeprowadzania aukcji w każdym momencie jej trwania. VidaXL ma prawo nie uznać oferty kupującego, jeżeli istnieją uzasadnione do tego podstawy. Zalicytowanie produktu przez Oferenta jest traktowane jako oferta kupna dla vidaXL wg. kodeksu cywilnego. Oferent jest związany z ofertą, która jest nieodwołalna i bezwarunkowa. VidaXL jest uprawniona do udziału w aukcji i może licytować w imieniu osób trzecich na aukcjach oferowanych przez sprzedawcę.

Art 9 – Zawarcie umowy sprzedaży

Każda licytacja przedmiotu na aukcji vidaXL stanowi legalną ofertę zakupu. Oferent nie może wycofać swojej oferty z wyjątkiem okoliczności opisanych prawnie np. przedmiot nie jest zgodny z zamieszczonym opisem na aukcji.
Udział w aukcji nie oznacza, że towar zostanie ostatecznie sprzedany do Oferenta. Nawet jeśli celem aukcji była sprzedaż produktu z najwyższą ofertą, nie musi to prowadzić do Umowy sprzedaży.
Oferent jest świadomy, że towary, które są sprzedawane na aukcjach są własnością vidaXL. Umowa sprzedaży zostanie ustalona pomiędzy kupującym a vidaXL.

Art 10 – Rachunki i płatności

Jeśli nie ustalono inaczej, płatności muszą być uregulowane w terminie 14 dni od zakończenia aukcji. W przypadku umowy na świadczenie usług termin 14 dni rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia umowy.
Przy sprzedaży produktów konsumentom nie są uwzględniane przedpłaty większe niż 50% wartości produktu. Konsument ma obowiązek zgłaszania nieścisłości w danych lub szczegółów płatności bezpośrednio do operatora. W przypadku niewywiązania się przez użytkownika, operator zgodnie z prawem ma mozliwość naliczenia dodatkowych kosztów.

Art 11 – Prawo właściwe

W przypadku jakichkolwiek sporów, które moga wystąpić w przyszłości wszystkie sprawy będą rozpatrywane w oparciu o Prawo Polskie.

Art 12 – Inne postanowienia

VidaXL zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Aukcji w każdym czasie. W przypadku zmian, nowe warunki obowiązują od kolejnych aukcji. Warunki i zasady mają zastosowanie od rozpoczęcia do zakończenia aukcji. Korzystanie z usług po wszelkich zmianach Regulaminu uznaje się za równoznaczne z akceptacją wiążącą w tych sprawach.


Załącznik(i)

Regulamin
Pobierz Regulamin aukcji
Bezpieczeństwo i Prywatność

Czas do końca:
Aktualna cena:
Nie przegap naszych promocji
Zniżka 20 zł*
checkmark

Wyjątkowe oferty wyłącznie dla odbiorców newslettera

checkmark

Wcześniejsze poznanie naszych nowych produktów

checkmark

Powiadomienia o wszystkich naszych kuponach zniżkowych

checkmark

Inspiracje z najnowszych trendów

Zniżka 20 zł*
smiley_joy
Zapisz się do naszego newslettera
*Minimalna wartość zamówienia wynosi 400 zł. Zniżka obowiązuje wyłącznie na produkty marki vidaXL. Szanujemy Twoją prywatność - możesz zrezygnować z newslettera w każdej chwili.
close