Regulamin #sharemevidaXL

Cześć 😊  

Przeniesiono Cię tutaj, ponieważ naprawdę lubimy Twoje treści i my;

vidaXL i jej powiązane spółki (zwane dalej „vidaXL”);

poprosiliśmy o Twoją zgodę na dystrybucję Twoich treści audiowizualnych („Praca”) na (między innymi) naszych witrynach internetowych, naszych kontach w serwisach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook i Pinterest („Konta”), promocyjnych wiadomościach e-mail i reklam oraz wszystkich innych inicjatywach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

Dajemy Ci możliwość reklamowania Twojej Pracy na naszych stronach internetowych oraz we wpisach na naszych Kontach. W tym celu uzyskujemy Twoją wyraźną zgodę na kompleksowe wykorzystanie danego Dzieła w następujący sposób oraz na wykorzystanie go w celach komercyjnych.

 1. Potwierdzasz, że jesteś:
  1. Pełnoletnią osoba fizyczna;
  2. Użytkownikiem, właścicielem, najemcą lub masz jakikolwiek inny tytuł uprawniający do zezwolenia na przeniesienie; oraz,
  3. Pierwotnym autorem Dzieła, które udostępniłeś.
 2. Bez uszczerbku dla części VII, dodając do treści hashtag #sharemevidaxl, wyrażasz zgodę na niniejszy Regulamin i udzielasz nam prawa; bezpłatnie, więc wyraźnie zrzekasz się otrzymania jakiegokolwiek odszkodowania lub wynagrodzenia od vidaXL w wyniku tej cesji; bez ograniczeń terytorialnych, czyli dla całego świata; nieodwołalnie, co oznacza, że licencja nie może być cofnięta lub wypowiedziana w żadnych okolicznościach, innych niż objęte postanowieniem VII umowy; wieczyście, czyli na czas nieokreślony; niewyłączne, dzięki czemu możesz wykorzystywać to samo Dzieło i zezwalać na inne licencje; zbywalnie i podlegając podlicencjonowaniu; aby:
 1. Używać, powielać, rozpowszechniać, publicznie prezentować, publicznie wykonywać, eksponować i w inny sposób wykorzystywać Dzieła, w całości lub w części, na każdej z naszych witryn internetowych, na naszych Kontach i we wszystkich innych kanałach medialnych, w tym w naszym newsletterze i mediach drukowanych, jak ustalimy według własnego uznania. Obejmuje to wyraźnie wszystkie znane i nieznane formy ofert internetowych;
 2. Upoważniać innych do używania, powielania, rozpowszechniania, publicznego prezentowania, publicznego wykonywania, wystawiania i wykorzystywania w inny sposób Dzieła, w całości lub w części, na każdej z naszych witryn internetowych, na naszych Kontach, we wszystkich innych kanałach medialnych, w tym w naszym newsletterze i mediach drukowanych, bez Twojej zgody;
 3. Modyfikować, edytować, tłumaczyć, przechowywać, włączać do prac zbiorowych lub tworzyć dzieła pochodne Dzieła w całości lub w części bez Twojej zgody.

 1. Ponadto, dodając hashtag #sharemevidaxl na swoich treściach na Instagramie, potwierdzasz, że korzystanie z Twojego Dzieła nie narusza żadnych dóbr osobistych osób trzecich. Jeśli w Twoim Dziele znajdują się osoby trzecie, potwierdzasz, że zgadzają się one z obecną licencją na Twoje Dzieło.
 2. vidaXL zostanie poinformowana tak szybko, jak to możliwe, w przypadku naruszeń praw autorskich i dóbr osobistych, aby zapewnić możliwość podjęcia odpowiednich działań w celu złagodzenia wszelkich istniejących lub potencjalnych szkód i roszczeń. vidaXL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie sytuacji, o których mowa w części I, II i III niniejszych Warunków.
 3. W celu wykorzystania i rozpowszechniania Twojej pracy na naszych Kontach możemy przetwarzać niezbędne dane osobowe, tj. Twoje treści audiowizualne oznaczone hashtagiem lub wzmianką o marce vidaXL, nazwę Twojego konta i wyjątkowo inne dane, które możesz posiadać opublikowane w mediach społecznościowych (np. Twój adres e-mail), w celu uznania Twojej Pracy. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z webservice@vidaxl.pl. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności na stronie Polityka prywatności i plików cookie.

 1. Zgadzasz się na wszelkie warunki, które uznamy za najbardziej odpowiednie dla vidaXL, aby przyznać Ci uznanie za Twoją pracę i potwierdzasz, że nie jesteśmy zobowiązani do przyznania Ci uznania w żaden szczególny sposób.

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej lub elektronicznej z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku musisz nas powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres social.media@vidaxl.com. Jeśli skorzystasz z prawa do wypowiedzenia licencji, vidaXL nie będzie mogło korzystać z Twojej Pracy w przyszłości. Żadna już opublikowana praca/kampania nie zostanie zmieniona/usunięta i nie będziesz mieć żadnego prawa do żądania tego.

 1. Witryna vidaXL, konta w mediach społecznościowych, znaki towarowe, logo itp. są chronione prawem własności intelektualnej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie nabywasz żadnych praw własności intelektualnej w odniesieniu do powyższego i wszelkich powiązanych treści.

 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mają formę pisemną lub elektroniczną. Jeżeli pojedyncze postanowienie niniejszej umowy lub jego część jest lub stanie się nieważne, nie unieważnia to pozostałych postanowień umowy. W zakresie, w jakim wybór prawa właściwego jest dopuszczalny, niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu Stanów Generalnych Holandii.

Z podziękowaniami,                      

Zespół vidaXL