PRAWO UŻYCIA

Cześć drogi użytkowniku - zostałeś tutaj przekierowany, ponieważ bardzo podoba nam się Twoje zdjęcie. My,

 

Vida Xl B.V., Vida XL Europe B.V., Vida XL International B.V., TM Handelsgesellschaft GmbH, HB Commerce PTY Ltd., vidaXL LLC z siedzibą na Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Netherlands

 

(dalej, "vidaXL") poprosiliśmy o Twoją zgodę na dzielenie się Twoim zdjęciem lub filmem ("pracą") na (między innymi) naszych stronach internetowych i kontach na mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, Facebooku i Snapchacie ("kontach").

 

Dajemy Ci możliwość reklamowania Twojej pracy, szczególnie na naszych stronach i kontach. W tym celu uzyskujemy Twoją wyraźną zgodę na całościowe jej wykorzystanie i użycie komercyjne, w sposób następujący.

 

 I. Odpowiadając na nasz Instagramowy komentarz, używając hashtagu #sharemevidaxl, zapewniasz nam (w szczególności) następujące prawa do bezpłatnego użytkowania, nieograniczonego przez treść, czas lub terytorium:

        • do użycia, modyfikowania i korzystania z Twojej pracy na naszych stronach i kontach, całościowo w tym, w celach marketingowych. Przyznanie tych praw zawiera wszystkie znane i nieznane formy oferty internetowej;

        • do nieograniczonego prawa do przetwarzania, udostępniania i publikowania Twojej pracy, szczególnie przez cyfrową integrację Twojego zdjęcia na naszych kontach i stronach;

 

        • do praw reklamowych, na przykład do wykorzystania Twojej pracy do reklamowania vidaXL i produktów, które oferuje vidaXL na swoich stronach oraz we wszystkich innych mediach, w tym poza internetowych, szczególnie w mediach drukowanych i naszych newsletterach;

 

        • do prawa do publicznego udostępniania, czyli do przechowywania Twojej pracy i przygotowania jej do wystawienia, w formie analogowej bądź cyfrowej, oraz

 

        • prawa do wykorzystania Twojej pracy w połączeniu z inną.

 

 II. Potwierdzasz, że jesteś posiadaczem praw przeniesionych i że możliwe jest ich efektywne przekazanie nam.

 

 III. Dodatkowo, możesz potwierdzić, że wykorzystanie Twojej pracy nie narusza osobistych praw osób trzecich, szczególnie osób fotografowanych, jeśli takowe występują, zgadzając się na umowne korzystanie z fotografii.

 IV. Zabezpieczasz nas przed żądaniami osób trzecich, szczególnie roszczeniami dotyczącymi praw autorskich i osobistych, które mogłyby zostać nam postawione w związku z wykonywaniem praw wynikających z niniejszego porozumienia. Jeśli jesteś świadom jakichkolwiek naruszeń wyżej wymienianych praw, musisz zawiadomić nas bezzwłocznie.

 

 V. Dla celów wykorzystania i dystrybucji Twojej pracy na naszych kontach, przetwarzamy tylko niezbędne dane, na przykład Twoje zdjęcie oznaczone hashtagiem lub wzmiankowaniem vidaXL, nazwę Twojego konta i, w wyjątkowych okolicznościach, inne dane publikowane przez Ciebie w mediach społecznościowych (przykładowo, adres mailowy), aby odwdzięczyć się za Twoją pracę.

 

 VI. Każda ze stron może zakończyć umowę w formie pisemnej, bądź elektronicznej, zachowując dwutygodniowy okres wypowiedzenia, za pomocą wiadomości mailowej, wysłanej na adres instagram_pl@vidaxl.com.

 

 VII. Jakiekolwiek poprawki lub dodatki do niniejszej umowy powinny mieć formę pisemną lub elektroniczną. Jeśli pojedyncze lub częściowe postanowienia niniejszej umowy zostaną uznane za nieważne, nie zostają unieważnione pozostałe postanowienia umowy. W zakresie, w jakim wybór prawa właściwego jest dopuszczalny, niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.

 

Serdecznie dziękujemy,

 

Zespół vidaXL